Chủ động phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai

20/05/2020 12:57 | Lượt xem: 470

Thực hiện công văn số 22/TLVN-ATVSLĐ ngày 11/05 của Hội Đồng ATVSLĐ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc Gia Phòng chống thiên tai năm 2020.

Theo đó, Công ty Thuốc lá Đà Nẵng yêu cầu phòng ban chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để chủ động tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định. Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai về phương châm “4 tại chỗ” đến CBCNV nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm hơn nữa trong việc chủ động tự phòng, tránh thiên tai được an toàn, hiệu quả.

Ảnh hưởng của cơn bão Chanchu (2006) tại Công ty Thuốc lá Đà Nẵng

< Tư liệu > Một góc Công ty Thuốc lá Đà Nẵng sau bão Chanchu (2006)

Tiếp tục rà soát, cập nhật phương án ứng phó với các tình huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra trên địa bàn, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết ứng phó với bão mạnh, siêu bão, mưa lũ đặc biệt lớn và nắng nóng - hạn hán kéo dài, sạt lở đất trên diện rộng, sóng thần… cho phù hợp với tình hình thực tế diễn biến của từng loại hình thiên tai tại Đà Nẵng trong năm 2020

Rà soát, tăng cường quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là kho nguyên liệu - thành phẩm… đảm bảo hạn chế tác động do thiên tai. Chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trong các cuộc họp tại các phòng ban. 

BÀI VIẾT / TIN TỨC