Tuyển Dụng Nhân Sự

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 05/2022

XEM TIẾP

Tuyển Dụng Nhân Sự

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 05/2022 I – CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 1. Nhân viên kế toán tổng hợp: Số lượng: 02 người Yêu cầu : Giới tính: Nam,...

XEM TIẾP