Tin nội bộ

Chủ động phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai

Chủ động phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai

Thực hiện công văn số 22/TLVN-ATVSLĐ ngày 11/05 của Hội Đồng ATVSLĐ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc Gia Phòng chống thiên tai nă
XEM TIẾP