Thư ngỏ từ Chủ tịch HĐTV Vinataba

22/07/2021 13:51 | Lượt xem: 1076

Sau đây, xin được giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi của Chủ tịch HĐTV Hồ Lê Nghĩa gửi tới toàn thể CBCVN, người lao động Vinataba, đặc biệt là những cán bộ, công nhân đang ngày đêm duy trì sản xuất trong vùng dịch.

Thư ngỏ

BÀI VIẾT / TIN TỨC